Fusie: wel of niet?

geplaatst in: Nieuws

Een aantal jaar geleden werd de toenmalige Gedeputeerde van de Provincie nog zo ongeveer met pek en veren over de gemeentegrens gezet. Stede Broec laat zich niet fuseren! Toch is de lokroep weer hoorbaar. Er is twijfel of we de (deels wettelijke) taken aan zouden kunnen.

Inmiddels wordt er beleid op veel vlakken samenwerking met de buren afgestemd en ook binnen de hele regio West-Friesland. Logisch, want we hebben dezelfde gedachtes over zorg, huisvuil en recreatie. En indien slimmer, gaat de samenwerking verder het land in. Op het vlak van bijvoorbeeld de brandweer, GGD of milieuzaken werken we samen tot aan Texel en Kennemerland.

Er wordt geroepen dat de raad buiten spel is gezet door die samenwerkingen en daarom moeten we fuseren. Gemakshalve wordt er ook geroepen dat fusie ook goedkoper zou zijn. Voor wie is onduidelijk.

Als we het dan hebben over fusie komt bij ons sowieso de vraag op “over welke schaalgrootte hebben we het?”. Want als het bij Stede Broec/Enkhuizen/Drechterland blijft, hebben we nog steeds te maken met veel samenwerkingsverbanden. Per saldo vragen we ons af wat er nou precies mee opschieten. En als het ‘Groot-Hoorn’ gaat worden of gemeente ‘West-Friesland’? Wat betekent dit voor de samenwerking ? Hoe zit het met de kosten? En u, kiezer ? U komt in ieder geval meer op afstand van het bestuur te staan. Je kunt je afvragen hoe erg dat is….

Er kunnen ook voordelen zijn aan herindeling. Maar moet dan wel worden aangetoond. We staan open voor een onderzoek daartoe. Want graag willen wij de dienstverlening aan de inwoners verbeteren, goedkoper maken. En om steeds lukraak te roepen dat ‘we als raad het stuur kwijt zijn’ en ‘één raad en één college goedkoper is dan drie raden en colleges’ is te kort door de bocht.

Ja, we staan dus wel open voor fusie, maar er moet door middel van onderzoek aangetoond worden dat het beter is voor u. Zo niet, dan niet.