CDA en VVD: klimaatplannen maken van ons een soort ’gekke Henkie’

geplaatst in: Nieuws

De manier waarop de regio in de toekomst meer dure energie moet opwekken, zorgt voor een diepe scheidslijn in de Stede Broec’se politiek. CDA en VVD vinden de regionale energievoorstellen veel te ambitieus.

Het echte breekpunt was donderdagavond dat in de Regionale Energie Strategie (RES) op dit moment zelfs wordt aangeboden dat Noord-Holland Noord binnen twintig jaar meer schone energie wil opwekken dat eigenlijk door het Rijk is gevraagd. Daarmee maakt ook Westfriesland zich in de ogen van Jean-Pierre Kroezen (CDA) en Martien Krijger (VVD) tot de ’gekke Henkie’ als het om deze discussie gaat.

Grote steden

In de ogen van deze partijen levert de regio zich met dit soort beloftes op voorhand uit aan het Rijk. En dan is de kans volgens Kroezen erg groot dat de plattelandsregio Westfriesland de tol betaalt voor de grote steden die geen ruimte hebben om zelf met zonneweides of windparken schone energie op te wekken.

Dus kwamen CDA en VVD samen met meerdere moties om zo het tij te kunnen keren. Een van de dammen die wordt opgeworpen is de eis dat windmolens niet alleen 600 meter van de dichtstbijzijnde huizen moeten blijven, maar ook van een gemeentegrens. Daarnaast willen de indieners dat Stede Broec zich hard maakt voor een meer realistisch aandeel in de toekomstige duurzaamheid.

Rem getrapt

Wethouder Bart Nootebos (PvdA/GroenLinks) maakte snel duidelijk dat er al op de rem wordt getrapt, tegen plannen die nog niet eens gemaakt zijn. “De regionale strategie maakt op dit moment alleen duidelijk waar je mogelijk naar windenergie of zonneweides kan zoeken, meer niet.” De andere partijen zagen aanvankelijk niets in de amendementen.

Pas toen Kroezen een onverbiddelijk ‘nee’ tegen zonneweides op agrarische grond inruilde voor een ‘liever niet’, haalde dit amendement wel een meerderheid.