‘Niet blindstaren op behoud landtongen, wel herinneren’

geplaatst in: Nieuws

In de raadsvergadering van donderdag 26 januari jl. stond een motie van PvdA/GL op de agenda over de landtongen in Bovenkarspel. De laatste weken was er veel ophef in Stede Broec ontstaan is over de sloop van de palen op de landtongen. De VVD Stede Broec is van mening dat er zeker moet worden stilgestaan bij de historische waarde van de oude veiling, maar dat hoeft niet betekenen dat de landtongen er zo bij moeten blijven liggen.

Liberaal Joey Leeuwinga vindt het niet aan de gemeente om alles maar te behouden en te beschermen. “Daar moeten we ons niet op blindstaren, de gemeente is geen eigenaar van de grond, dus de eigenaar, de heer Broersen, mag bepalen. Maar het herontwikkelen moet wel volgens de juiste procedures verlopen.”

Goede bestemming

De recente bomenkap was een opdracht van Prorail. En daarom wil de grondeigenaar de landtongen nu beter gaan onderhouden. Samen met de gemeente wil de eigenaar kijken of aan de 40.000 meter – midden in het centrum, bij het station – een goede bestemming kan worden gegeven.

De motie van PvdA/GroenLinks roept op om als gemeente het gesprek aan te gaan met de grondeigenaar om te kijken hoe de historische waarde kan worden gewaarborgd. “Als VVD-fractie hebben we wel enigsinds moeite met het feit dat het om een particulier bezit gaat. De gemeente is geen eigenaar, dus van gemeentelijke inmening valt iets te zeggen. Echter, vinden wij het wel belangrijk dat het college een mandaat heeft van de gemeenteraad om het gesprek aan te gaan. Wij zouden het mooi vinden als Veiling De Tuinbouw een mooi plekje krijgt in onze lokale geschiedenis”, aldus fractievoorzitter Leeuwinga.

Herinneren

De motie werd aangenomen, dus komt er een onderzoek naar de mogelijkheden om de landtongen als gemeentelijk monument aan te wijzen. Dat zal ongeveer vier weken in beslag nemen. Leeuwinga: “Met het onderzoek kan de gemeente samen met de eigenaar bekijken wat er mogelijk is. Niet blindstaren op behoud van de landtongen, maar wel het erfgoed blijven herinneren is de gedachte.”

De VVD-fractie heeft verdeeld gestemd. Leeuwinga: “Aangezien de eigenaar van de landtongen in de raadsvergadering heeft aangegeven in samenspraak tot een herontwikkeling te willen komen, heeft de fractie met een stem tegen een signaal willen afgeven. Het betoog van de de heer Broersen is een duidelijke handreiking naar de gemeente en neemt de noodzaak tot deze motie, die tot vertraging van ontwikkeling zou kunnen leiden, weg.”